Meeleefgezin

Meeleefgezinnen bieden opvang aan een jong kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, waarvan de ouders psychische of psychiatrische problemen hebben. De opvang is op vaste tijden en in goed overleg met de ouders.

Over het meeleefgezin

Met de opvang ontlasten meeleefgezinnen de ouders, zodat zij op krachten kunnen komen. Zo zijn de ouders beter in staat om met plezier zelf voor hun kind te zorgen. Meeleefgezinnen dragen ertoe bij dat kinderen thuis kunnen blijven wonen en dat de band tussen kinderen en ouders goed blijft. Dat biedt kinderen betere toekomstkansen. Een meeleefgezin kan een gezin met kinderen zijn. Maar ook senioren, stellen zonder kinderen of alleenstaanden kunnen meeleefgezin worden. 

Het kind blijft bij de eigen ouders wonen, zodat de band met de ouders in stand worden gehouden. Een meeleefgezin vangt het kind elke week een vast dag(deel) en elke maand een weekend op.

De betrokkenen sluiten samen een overeenkomst, waarin ze zich langere tijd aan elkaar verbinden. De meeleefgezinnen worden gescreend, getraind en begeleid door professionals van Indigo en CJG Veenendaal, met ondersteuning van Stichting MeeleefGezin.

Wilt u meeleefgezin worden? Neem dan contact op met Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal. Wilt u weten of een meeleefgezin voor uw situatie een oplossing kan bieden? Overleg dan met uw behandelaar of huisarts en neem contact op met Indigo Gelderland via 026 – 312 4483 of info@indigogelderland.nl.

Het project MeeleefGezin is door CJG Veenendaal in samenwerking met Indigo Gelderland opgestart in Veenendaal. Stichting MeeleefGezin is de landelijke organisatie die ondersteunt bij de uitvoering van het project. Meer informatie vindt u op op de website.

Naar overzicht