Vergoeding kosten kinderopvang

Via de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang kunnen ouders aanspraak maken op een vergoeding van de kinderopvangkosten. Ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen die tijdelijk niet in staat zijn om volledig voor hun kind te zorgen, kunnen gebruik maken van kinderopvang en de kosten daarvan mogelijk vergoed krijgen via de regeling. Je kunt de Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang aanvragen bij het CJG.

Je komt in aanmerking voor een sociaal medische indicatie als:

  1. Er in het gezin ernstige problemen zijn op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied;
  2. Je gezin in Veenendaal woont en is ingeschreven;
  3. Je geen vergoeding voor kinderopvang kunt krijgen van het UWV of de Belastingdienst;
  4. Je geen aanspraak kunt maken op een andere voorziening, zoals de wet Kinderopvang, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet langdurige zorg, informele opvang of een bijdrage van je werkgever.