Positief opvoeden

Leer gewenst gedrag positief te stimuleren.

In mei 2019 start de groepscursus Positief Opvoeden voor ouders bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal. Tijdens de cursus leert u over Positief Opvoeden en kunt u ervaringen uitwisselen met andere ouders. 

De vijf belangrijke uitgangspunten bij Positief Opvoeden:

  1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden 
  2. Kinderen laten leren door positieve aandacht en steun 
  3. Snel en voorspelbaar reageren op het ongewenste gedrag van kinderen
  4. Passende verwachting hebben van kinderen
  5. Goed voor jezelf als ouder zorgen

Hoe gaat het in zijn werk?

De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten van twee uur. Hierin komen de volgende onderdelen aan bod: oorzaken van gedragsproblemen herkennen, ontwikkeling van het kind stimuleren, hoe om te gaan met probleemgedrag van het kind en handvatten voor bijna elke situatie. Tijdens de cursus werkt u opdrachten uit aan de hand van een werkboek en een dvd met filmpjes van situaties uit de praktijk. Daarnaast oefent u thuis en maakt u huiswerktaken. Na vier bijenkomsten en na afsluiting van de cursus, volgt een telefonische afspraak. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt stil gestaan bij wat u geleerd heeft en vooruitgekeken naar de toekomst.  

De groep bestaat uit zes tot twaalf deelnemers. Van ieder gezin wordt een bijdrage gevraagd van € 25,-. Voorafgaand aan de cursus vindt er een telefonisch kennismakingsgesprek plaats met een cursusleider. Na aanmelding wordt hier een afspraak met u voor gemaakt.

Cursusdata: donderdag 9, 16 en 23 mei, 13 juni en 11 juli
Belafspraken in de weken voor de laatste bijeenkomst.
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur  
Cursusleiders: Sandra Hertog (06-83070897) en Julia Dijkman (06-83072463)
Locatie: De Twyn, Verlaat 20e in Veenendaal 

Aanmelden

Wilt u zich voor deze training aanmelden? Neem dan contact op met het algemene telefoonnummer van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal (0318) 538 222 of stuur een e-mail naar info@cjgveenendaal.nl. 

Bekijk meer informatie over positief opvoeden op de website. 

Naar overzicht