KOPP-groep

Doe-Praatgroep voor kinderen die opgroeien met ouders die psychische problemen hebben.

Sommige kinderen groeien op met ouders die psychische problemen hebben. Kinderen kunnen het hier moeilijk mee hebben. Het Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal biedt een Doe-Praatgroep voor deze kinderen waarin ze ervaren dat zij niet de enigen zijn. Het doel van de groep is het vergroten van begrip, herkenning bij elkaar, het leren omgaan met de soms ingewikkelde situaties thuis en het verbeteren van de band tussen ouder en kind. Zodat de kinderen meer durven te praten over de situatie thuis en hun gevoelens.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • herkennen van ingewikkelde (thuis) situaties
  • herkennen van gevoelens die daarbij horen
  • het uiten van deze gevoelens
  • inzicht geven in de gevolgen van de ziekte van de ouders in het leven van het kind en leren hoe hiermee om te gaan
  • inzicht geven in de steunpunten van het sociale netwerk en stimuleren om daar gebruik van te maken
  • vrije tijd/dingen voor jezelf doen als kind
  • vergroten van vaardigheden om met (negatieve) reacties uit de omgeving om te gaan

Bijeenkomsten

De KOPP groep bestaat uit een kennismakingsgesprek met ouders en kind samen. De Doe-Praat groep komt 8 keer bij elkaar en iedere bijeenkomst duurt anderhalf uur. Na 8 tot 12 weken volgt er een terugkombijeenkomst voor de kinderen en 2 ouderbijeenkomsten (één aan het begin en één aan het eind van de groep). Ook kunnen ouders met elkaar praten over problemen die ze tegenkomen in de opvoeding door hun psychische problemen. De Doe-Praatgroep is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar oud. Er nemen maximaal 8 kinderen deel aan de groep.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via het algemene telefoonnummer van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal (0318) 538 222 of via e-mail info@cjgveenendaal.nl. Voor deze groep vragen wij een vergoeding voor de onkosten van 25 euro. Bij voldoende aanmeldingen start deze groep in het najaar van 2018.

Naar overzicht