KOPP-groep

Doe-Praatgroep voor kinderen die opgroeien met ouders die psychische problemen hebben.

Sommige kinderen groeien op met ouders die psychische problemen hebben. Kinderen hebben hier last van en voelen zich soms schuldig. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt een Doe-Praatgroep aan voor deze kinderen: KOPP groep (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen). 

Bij de KOPP groep ervaren kinderen dat zij niet de enigen zijn met deze problemen. Het doel van de groep is het vergroten van begrip, herkenning bij elkaar, het leren omgaan met de soms moeilijke situaties thuis en het verbeteren van de band tussen ouder en kind. Kinderen durven zo meer te praten over de situatie thuis en hun gevoelens. 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • herkennen van ingewikkelde (thuis) situaties
  • herkennen van gevoelens die daarbij horen
  • het uiten van deze gevoelens
  • inzicht geven in de gevolgen van de ziekte van de ouders in het leven van het kind en leren hoe hiermee om te gaan
  • inzicht geven in de steunpunten van het sociale netwerk en stimuleren om daar gebruik van te maken
  • vrije tijd/dingen voor jezelf doen als kind
  • vergroten van vaardigheden om met (negatieve) reacties uit de omgeving om te gaan

Bijeenkomsten

De KOPP groep bestaat uit een kennismakingsgesprek met ouders en kind samen. De Doe-Praat groep komt 8 keer bij elkaar en iedere bijeenkomst duurt anderhalf uur. Na 8 tot 12 weken volgt er een terugkombijeenkomst voor de kinderen en 2 ouderbijeenkomsten (één aan het begin en één aan het eind van de groep). Ook kunnen ouders met elkaar praten over problemen die ze tegenkomen in de opvoeding door hun psychische problemen. De Doe-Praatgroep is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar oud. Er nemen maximaal 8 kinderen deel aan de groep.

Aanmelden

Het CJG biedt de Doe-Praatgroep aan voor kinderen van 8 t/m 12 jaar oud. De kennismakingsgesprekken starten half januari. Vanaf maandag 3 februari komt de groep wekelijks bijeen om 15.30 uur in De Twyn (Verlaat 20e). Aanmelden kan per mail via info@cjgveenendaal.nl of bel het CJG op nummer (0318) 538 222. 

Naar overzicht