KIES-groepen voor kinderen over scheiding

Leert kinderen beter om te gaan met een scheiding.

In de meeste situaties gaat het voor de kinderen om een enorm ingrijpende gebeurtenis. Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen ondervinden van een scheiding van hun ouders. Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook op na een aantal jaren en zelfs tot op latere leeftijd.

Om veel problemen voor kind, ouders en maatschappij te voorkomen, biedt het CJG KIES. Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren en gevoelens beter te begrijpen en verwerken.

Het CJG biedt, als beide ouders daar toestemming voor geven, KIES-groepen aan voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar. Voor deze groep vragen wij een vergoeding voor de onkosten van 25 euro. Meer informatie over de training vindt u op de website van KIES.

Naar overzicht