Takenpakket

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal heeft als doelstelling om in opdracht van de gemeente Veenendaal de inwoners van Veenendaal bij te staan bij vragen over opvoeden of opgroeien (van 0 tot 18 jaar) en deze door middel van preventieve activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen.  

Het takenpakket van het CJG is vastgelegd in de statuten en bestaat uit vier hoofdtaken:

  • Jeugdgezondheidszorg
  • Preventie
  • Ambulante ondersteuning
  • Toeleiding naar individuele voorzieningen

Het CJG rapporteert in de vorm van een jaarverslag (pdf, 561 KB) over de voortgang van de prestatieafspraken.

Het CJG Veenendaal is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Veenendaal. Het takenpakket is het uitvoeren van VVE-ouderprogramma’s, indicatie en coördinatie van VVE. De indicatie gebeurt door medewerkers van de GGD regio Utrecht. De coördinatie en realiseren van de ouderbetrokkenheid is een taak van de medewerkers CJG Veenendaal.