Soort ondersteuning

Als je hulp nodig heeft voor uw kind, wordt eerst gekeken of je kind gebruik kan maken van de ondersteuning van het CJG of van een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Als dat niet mogelijk is, kun je de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (PGB) bespreken met een medewerker van het CJG. Deze medewerker kijkt met je wat er nodig is om een PGB aan te vragen.