Verhoogde spanning

Is er bij de patiënt altijd wel sprake van problemen thuis, op school of op straat? Zijn er duidelijke problemen in psychische en gedragsontwikkeling van het kind? Is er chronische opvoedingsstress? Hebben de opvoeders het gevoel tekort te schieten en wordt ook onderling weinig steun ervaren? Is het eigen netwerk ontoereikend? Dan is sprake van verhoogde spanning. Professionals kunnen een beroep doen op het volgende aanbod van het CJG.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die problemen hebben en lastiger toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit bereiken we door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De behandeling duurt gemiddeld vijf maanden, waarin de hulpverlener het gezin één keer per week thuis opzoekt.

Begeleiding bij complexe echtscheiding

In te zetten wanneer het ouders niet lukt om op eigen kracht een goede verdeling van de zorg- en opvoedtaken vorm te geven. Het doel is om een streep te zetten onder de strijd met de ex-partner en gezamenlijk te leren, ook na de scheiding, het ouderschap vorm te geven.

Ouderschapsbemiddeling

Gericht op herstel van de communicatie tussen de ouders aan de hand van onder andere psycho-educatie, mediationtechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering.

Video Home Training (VHT langer traject)

Een vorm van hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat goed loopt en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders zicht te geven op de behoeftes van het kind. Een langer traject wil zeggen meer dan vijf opnames en analysegesprekken.

Psycho Motorische Therapie (PMT)

Door middel van beweging en lichaamservaring onderzoeken we het gedrag van het kind. Het doet nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken op door te experimenteren met ander gedrag.

Contextuele hulpverlening/therapie

Een therapeutische benadering die problemen en levensvragen beziet tegen de achtergrond van de verbondenheid van een mens met zijn of haar betekenisvolle relaties.

Handelingsgerichte diagnostiek

Deze manier van diagnostiseren biedt een kader aan de besluitvorming rondom de behandeling. Diagnostiek zien we niet als doel op zich maar is een onderdeel van de hulpverlening aan kinderen en hun ouders/opvoeders.