Nood

Bij een noodsituatie is sprake van problemen die doorlopend aanwezig zijn. Het kind vertoont merkwaardig gedrag en/of heeft onbegrijpelijke emoties. De relatie tussen opvoeders en kind is ernstig verstoord. Opvoeders voelen zich machteloos en wanhopig, zij lopen vast. Het eigen netwerk functioneert niet (meer). Het CJG heeft diverse instrumenten om verwijzers te ondersteunen en in deze situatie in te grijpen.

Intensief Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) in multi-probleem gezinnen

Gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere en complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit bereiken we door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De behandeling duurt gemiddeld acht maanden, waarin de hulpverlener het gezin 2 keer per week thuis opzoekt.

Gezinscoaching

In te zetten bij gezinnen waarin er al langere tijd complexe problemen zijn. Er zijn meestal veel hulpverleners (geweest), maar de hulp heeft niet tot structurele verbetering geleid. In een intensief traject helpt de gezinscoach bij alles wat nodig is om het gezin weer op de rails te krijgen. Hij praat met ouders en kinderen, werkt met hen samen, helpt bij praktische zaken, bezoekt samen met de ouders instanties en ondersteunt waar dat nodig is. Het doel is ervoor te zorgen dat de ouder(s) weer verantwoordelijkheid leren nemen voor alle verschillende gezinstaken.

Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)

MDFT is een ambulante systeemtherapie aangevuld met bemoeizorg en is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar die probleemgedrag vertonen, zoals het overmatig gebruik van drugs en/of alcohol, criminaliteit en spijbelen, en die mogelijk psychische problemen hebben.

Familie Netwerk Beraad (FNB)

Bij het Familie Netwerk Beraad maakt de cliënt samen met leden uit de familie en/of het sociaal netwerk een plan voor de toekomst dat zij uitwerken in een actieplan. Dit wordt begeleid en ondersteund door een professional van het CJG.

Overleg/consultatie

In te zetten bij verwijzen naar specialistische hulp.

Handelingsgerichte diagnostiek

Deze manier van diagnostiseren biedt een kader aan de besluitvorming rondom de behandeling. Diagnostiek zien we niet als doel op zich maar is een onderdeel van de hulpverlening aan kinderen en hun ouders/opvoeders. Hierdoor begrijpen we kinderen beter en kunnen we ze beter begeleiden.