Lichte vraag

Bij een lichte vraag gaan wij uit van weinig tot geen problemen thuis, op school of op straat, normale ontwikkeling van het kind, voldoende steun uit eigen netwerk. Voor deze vragen kunnen professionals doorverwijzen naar het inloopspreekuur of een training of bijeenkomst van het CJG.

Inloop en opvoedingsspreekuur CJG

Vrij toegankelijk, laagdrempelig, voorlichting en advies.

KIES groep

Kinderen In Echtscheiding Situaties; voor kinderen in twee leeftijdsgroepen van 8 t/m 18 jaar.

SOVA training

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen in drie leeftijdsgroepen van 7 t/m 16 jaar.

Triple-P Groep

Groepscursus positief opvoeden voor ouders.

Training Pittige Pubers

Een training die bestaat uit twee groepsbijeenkomsten bedoeld om de regie en gezagspositie van ouders te behouden of te herstellen.

Brusjesgroep

Contactgroep voor broers of zussen van een kind met een beperking zoals autisme of ADHD.

Mamacafé

Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen elkaar ontmoeten, kinderen kunnen met elkaar spelen.’ Ouders helpen ouders’onder begeleiding van opgeleide vrijwilligers en CJG medewerkers.

Inzet vrijwilligers

Onder supervisie van het CJG.

Meeleefgezin

Meedoen met het gewone leven in een ander gezin ter ontlasting van de eigen ouders.

KOPP-groep

Doe-Praatgroep voor kinderen die opgroeien met ouders die psychische problemen hebben.