Crisis

Er is sprake van crisis bij een acute probleemsituatie met het kind. Het kind is een gevaar voor zichzelf of anderen thuis, op school of op straat. Opvoeders kunnen het niet meer aan, de controle is weg en de opvoeder kan de veiligheid van het kind niet meer garanderen. Het eigen netwerk functioneert niet (meer). Met verwijzers en patiënt samen zetten we de stappen die nodig zijn om tot oplossingen te komen.

Inschatten veiligheid/crisisinterventie

 Bij het inschatten van de veiligheid van kinderen beantwoordt de hulpverlener van het CJG de volgende vragen:

  • Is het kind op dit moment veilig?
  • Welke risico’s loopt het kind in de toekomst?

Hiervoor verzamelt de hulpverlener informatie en brengt deze systematisch in kaart. Vervolgens staan de de volgende vragen centraal:

  • Wat moet er gebeuren om het kind te beschermen?
  • Hoe kunnen we met de ouders en kinderen praten over veiligheid?
  • Hoe kunnen we gezamenlijk werken aan een thuissituatie waar kinderen veilig opgroeien?

Overleg/consultatie

In te zetten bij verwijzen naar specialistische hulp.

Bemiddeling en verwijzing

Vanuit crisis werken naar kansen, gebruik makend van onze kennis over het aanbod aan jeugdhulp en onze contacten met jeugdhulpaanbieders.