Professionals

Hulpvragen van patiënten kunnen variëren van een lichte vraag tot een crisissituatie. Wij hebben ze ingedeeld in vijf categorieën aan de hand waarvan je kunt bepalen welk aanbod van het CJG bij welke vraag past. We zetten ze voor op een rij. 

Om de continuïteit van de geboden zorg te kunnen waarborgen, neemt een professional van het CJG Veenendaal in bepaalde situaties de coördinatie van zorg op zich. Bijvoorbeeld in situaties waarbij verschillende zorgaanbieders betrokken zijn en/of de hulpvraag complex is.