Over de site

Proclaimer

Dit is de officiƫle website van het Centrum voor Jeugd en gezin Veenendaal. De gemeente Veenendaal is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Heeft u suggesties voor verbeteringen of opmerkingen? Ziet u informatie die niet correct is? Stuur een e-mail aan communicatie@veenendaal.nl. Binnen twee werkdagen behandelen wij uw melding en stellen u zonodig op de hoogte van het resultaat.

Op de pagina's van het CJG staan links naar andere (niet-commerciƫle) instellingen en organisaties. De gemeente Veenendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Privacystatement

CJG Veenendaal verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken om u van dienst te kunnen zijn. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, zodat uw privacy geborgd is.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt, wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. CJG Veenendaal bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is.

CJG Veenendaal gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is bij CJG Veenendaal heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Ook verwerkt CJG Veenendaal niet meer gegevens dan noodzakelijk. CJG Veenendaal neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming van het CJG Veenendaal houdt toezicht op de bescherming van privacy binnen de organisatie. Als u vragen heeft over het privacybeleid of over uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via (0318) 538 222 of henrieke.bel@cjgveenendaal.nl.

Webrichtlijnen

We streven naar een toegankelijke website voor iedereen. Daarom houden we ons aan de webrichtlijnen. De webrichtlijnen gaan over het toegankelijk ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid.

Doorlopend toetsen wij de site aan de richtlijnen. 

Onderzoek gebruik website

Het CJG gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van haar bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie.

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's u hebt bezocht.

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde producten niet via onze website betalen.

Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.