Klachtenregeling

Ben je ontevreden over het CJG of onze werkwijze, laat het weten. Je klacht kan gaan over bijvoorbeeld de gang van zaken tijdens de indicatie, te lange procedures, inbreuk op de privacy, de manier waarop de medewerkers van het CJG je behandelen of de inhoud van zorg en hulp.

Je kunt ons op verschillende manieren laten weten dat je niet tevreden bent.

Bij het CJG

Klachten over medewerkers kun je rechtstreeks bij de teamco├Ârdinator of via het secretariaat van het CJG indienen. De teamco├Ârdinator overlegt met de betrokkenen en gaat met u in gesprek, zo nodig in bijzijn van manager en/of betrokken medewerker.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Jongeren, ouders, kinderen en verzorgers kunnen terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg.

Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland

Wil je geen gesprek aangaan? Kom je in het gesprek niet tot een oplossing? Of ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland. Deze klachtencommissie is onpartijdig en behandelt en beoordeelt je klacht. 

Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie. Ook met vragen kun je bij het secretariaat terecht. 

Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
Postbus 75874
1070 AW Amsterdam
(020) 61 69 292